Misyon & Vizyon

MİSYON

Kimya Bölümü; başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti, düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı, kaynakların etkin kullanımı, araştırma geliştirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde sayı ve kalitesinin artırımı, eğitim ve takım ruhu, etik ve çevre duyarlılığı ve "Kalite Yönetim Sistemi" şartlarına uyum gösterme politikaları ile "Organik Kimya", "Fizikokimya", "Biyokimya", "İnorganik Kimya", "Analitik Kimya" ve kimyanın diğer alt bilim dallarında araştırmacı ve girişimci ruha sahip, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin  gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinmektir.

VİZYON

Teknolojik yeniliklere açık girişimci, uluslararası rekabet gücüne sahip, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, uluslararası düzeyde yaratıcı, bilim ve insanlığa faydalı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli kimyagerler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına kullanan öncü bir bölüm olmaktır.