İlkeler, Hedefler ve Amaçlar

TEMEL DEĞERLERİMİZ ( İLKELER )

 • Araştırmacı olmak
 • Hesap verebilir olmak
 • Şeffaf olmak
 • Yenilikçi olmak
 • Öngörülü olmak
 • İnsani değerlere saygılı olmak
 • Çağdaş bilgi ve teknolojiye öncelik vermek
 • Yaratıcı değişimi desteklemek ve sürekli kılmak
 • Liyakat
 • Çevreye saygılı olmak
 • Kaliteyi en üst düzeyde tutmak

ORTA VADEDE ULAŞILACAK HEDEFLER

 • Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay ve toplantılara katılım ile ileriki süreçte bölümün gerekli tanıtımının yapılması ve bu amaçla gerekli altyapı çalışmalarını hazırlanması,
 • Kimya Bölümü ile yurt dışı üniversitelerin işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Sanayi ile bölüm arasında gerek projeler gerekse öğrencilerin staj olanaklarını incelemek için gerekli diyalogların geliştirilmesi,
 • Sertifikasyon programlarının düzenlenmesi,
 • Öğretim üyelerinin bireysel araştırma ve lisansüstü tez çalışmalarında yerel ve bölgesel çapta sanayi kuruluşları ile yapacakları işbirliklerin teşvik edilmesi,
 • Ulusal ve Uluslararası bilimsel araştırma makale sayısını arttırılması,
 • Araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi, özellikle Araştırma ve Sanayi Projelerinin hazırlanması ve sayılarının arttırılması; bu projelerde çalışacak yeni araştırmacıların teşvik edilmesi,
 • Araştırmave eğitimfaaliyetlerinin kalitesinin yükseltilmesi için laboratuvar ve dersliklerin fizikialtyapısının güçlendirilmesi, İleri araştırmalar için gerekli cihazların sayısının arttırılması,
 • Teknik personel alınarak laboratuvarların işlevinin güçlendirmesi,
 • Akademik personelin ve öğrencilerin sosyal faaliyetlerinin kalkındırılması,
 • Doktora programının açılması.

 

ANA STRATEJİKAMAÇLAR

AMAÇ 1: EĞİTİM – ÖĞRETİMİ GELİŞTİRMEK

AMAÇ 2: ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK

AMAÇ 3: BÖLÜM TANITIM FAALİYETLERİNİ GELİŞTİRMEK

AMAÇ 4: SOSYAL FAALİYETLERİ GELİŞTİRMEK

ALT STRATEJİKAMAÇLAR

AMAÇ 1: Lisans öğrenci kontenjanını tekrar sağlamak,

AMAÇ 2:Lisansüstü öğrenci kontenjanlarını arttırmak,

AMAÇ 3: Doktora programını açmak,

AMAÇ 4: Lisans ve Lisansüstü öğrencilerini araştırma projelerine teşvik etmek,

AMAÇ 5: Eğitimi, güncel ders notları üzerinde vermek,

AMAÇ 6:Öğrenci ihtiyaçlarına duyarlı olmak,

AMAÇ 7:Evrenseldeğerlerdoğrultusundabireyleryetiştirerekülkemizin istihdamındaarananmezunlar vermek,

AMAÇ 8:Öğretim üyelerinin bireysel araştırma ve lisansüstü tez çalışmalarında yerel ve bölgesel çapta sanayi kuruluşları ile yapacakları işbirliklerini teşvik etmek,

AMAÇ 9:Ulusal ve Uluslararası bilimsel araştırma yayın sayısını arttırmak,

AMAÇ 10: Laboratuvar ve dersliklerin fizikialtyapısının güçlendirmek,

AMAÇ 11:İleri araştırmalar için gerekli cihazların sayısının arttırmak,

AMAÇ 12:Teknik personel alınarak laboratuvarların işlevinin güçlendirmek,

AMAÇ 13:Ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay ve toplantılara katılmak,

AMAÇ 14:Kimya Bölümü ile yurt dışı üniversitelerindeki paydaşlarımız arasındaki işbirliğini geliştirmek,

AMAÇ 15:Sanayi ile bölüm arasında gerek projeler gerekse öğrencilerin staj olanaklarını incelemek amacıyla gerekli diyalogları güçlendirmek,

AMAÇ 16:Sertifikasyon programları düzenlemek,

AMAÇ 17: Akademik personelin ve öğrencilerin sosyal faaliyetlerini arttırmak,

AMAÇ 18: Teknik geziler düzenlemek,

AMAÇ 19: Spor faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak,

AMAÇ 20: Kantin, kafeterya, bank, vb. tesislerin sayılarının ve niteliğinin arttırması amacıyla ilgili makamlarca iletişim halinde olmak.