Hakkında

        2001 yılında İnönü Üniversitesine bağlı Adıyaman Fen Edebiyat Fakültesi olarak kurulan Kimya Bölümü, 2008–2009 Eğitim Öğretim yılında Eğitim-Öğretime başlamıştır. İnsanına örnek, vasıflı, Atatürkçü düşünceyi benimsemiş, bilimsel kimliğiyle saygın bir yere sahip 1 Prof. Dr, 2 Doç.Dr.; 7 Yrd. Doç. Dr. ve 3 Arş. Gör’ si bölüm kadrosuyla farklı misyon ve vizyon üstlenmektedir.

        Organik kimya, Fizikokimya, İnorganik Kimya, Analitik Kimya ve kimyanın diğer alt bilim dallarında araştırmacı ve girişimci ruha sahip, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmeyi; bilim ve teknolojinin  gelişmesini sağlayarak insanlığa hizmet etmeyi; ülkenin ve bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı kendisine görev edinecektir.

        Teknolojik yeniliklere açık girişimci, uluslararası rekabet gücüne sahip öncü bir bölüm olmayı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi, deneyim ve alt yapı ile donatılmış olan eğitim-öğretim kadrosunun rehberliğinde, çeşitli alanlarda uluslararası düzeyde yaratıcı ve insanlık tarihine damgasını vuracak faydalı araştırmalar yapmak, ülkenin geleceği için üstün nitelikli kimyagerler yetiştirmek, araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimi toplum yararına kullanma vizyonuna sahip olacaktır.